D KATEGORIJA KURSAI

D KATEGORIJA – automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo;šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba,kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.;24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

 

 

REGISTRUOKITĖS Į D KATEGORIJA KURSUS:

Vardas Pavardė*

El. pašto adresas*

Tel. numeris*

Kursai kuriuos pageidaujate lankyti*

Miestas, kuriame pageidaujate lankyti kursus*

Jūsų pageidavimai