C KATEGORIJA KURSAI

C KATEGORIJA –automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg. ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; Minimalus amžius 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

 

REGISTRUOKITĖS Į C KATEGORIJOS KURSUS:

Vardas Pavardė*

El. pašto adresas*

Tel. numeris*

Kursai kuriuos pageidaujate lankyti*

Miestas, kuriame pageidaujate lankyti kursus*

Jūsų pageidavimai