BE, CE  KATEGORIJA KURSAI

BE KATEGORIJA – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg, junginiai. Minimalus amžius 18 m.

 

 CE KATEGORIJA- C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai; 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

 

  

 REGISTRUOKITĖS Į BE, CE KATEGORIJOS KURSUS:

Vardas Pavardė*

El. pašto adresas*

Tel. numeris*

Kursai kuriuos pageidaujate lankyti*

Miestas, kuriame pageidaujate lankyti kursus*

Jūsų pageidavimai